• Nasze pierwszaki
   • Plac zabaw
   • Plac zabaw
   • Kolorowe schody
   • Wzorowi uczniowie
  • Herb Polski
  • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Niedziela 03.07.2022
  • Kalendarz

    brak danych
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku
   • sp3@lubsko.pl
   • 531 061 683
   • ul. Moniuszki 36 68-300 Lubsko Poland
   • Administratorem jest Jolanta Grossmann (nr tel.: 531-061-683 adres e-mail: sp3@lubsko.pl adres: 68-300 Lubsko, ul. Moniuszki 36). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. - 537-488-294, adres e-mail - sebastian.banaszak@cbi24.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Logowanie